dore uburyo bubiri bwatuma ugira urugo rwiza

Hafi ya buri mubano utangira nkumunsi mukuru.
Hamwe nimiryango yabo ninshuti, buri couple yuzuye ibyiringiro ninzozi kubuzima bwabo bw'ejo hazaza hamwe. Ariko inzira yo gushyingiranwa neza ntago byoroshye. Kandi nkuko imibare yo gutandukana uyumunsi ibigaragaza neza cyane, abashakanye benshi bahitamo kutarangiza urugendo.

Byaba byoroshye gushinja igipimo cyacu kinini cyo kunanirwa kwabashakanye kubintu nko kutamarana umwanya uhagije hamwe, kureka umururazi n'inzika byubaka mumitima yacu no kunanirwa gukomeza umurongo w'itumanaho. Ntabwo iherezo ryibitabo, ingingo n'amahugurwa bikubwira uburyo bwo kunoza ibi nibindi byinshi mumibanire yawe. Ariko mugihe umwanya mwiza, kubabarirana no gutumanaho nibyingenzi muburyo bwo gushiraho urugo rwiza, niba ibintu nkibi bitabaye, mubisanzwe nikimenyetso cyikibazo cyimbitse. Kandi kugeza iki kibazo gikemutse, ntamafaranga yo guhindura imyitwarire yo hanze azakora.

Kugirango ubone icyo iki kibazo cyimbitse gishobora kuba, reka turebe igice cyanditswe gikurikira:

Umwe muri bo, umuhanga mu by'amategeko, yamugerageje [Yesu] n'iki kibazo: “Mwigisha, ni irihe tegeko rikomeye mu Mategeko?”
Yesu aramusubiza ati:
Kunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose
Iri ni ryo tegeko rya mbere kandi rikomeye. Kandi icya kabiri ni nka:

'Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.' Amategeko yose n'abahanuzi ashingiye kuri aya mategeko yombi. ” (Matayo 22: 35-40)

Nizera ko hafi buri kibazo cyabashakanye gishobora guturuka kumuntu umwe cyangwa bombi batubahirije aya mategeko yombi. Ni nako bimeze ku mibanire iyo ari yo yose. Umunota dutangiye kwibanda kubyo dushaka nibyo dukeneye kuruta ibyo Imana cyangwa mugenzi wacu; twagenewe ibibazo.

Guhura nibibazo byitumanaho mubushakanye? Ni kangahe wibanda cyane ku kumva ibyo mugenzi wawe (cyangwa Imana) avuga aho gutsimbarara kuri airtime nyinshi? Kumva umujinya n'inzika bikura kuri mugenzi wawe? Ni ryari uheruka kumuzana imbere ya Nyagasani mugusenga kandi ushimira Imana mubyukuri umubano wawe? Guharanira gushaka umwanya mwiza hamwe? Bite ho gusengera hamwe numukunzi wawe no kubaza Imana uko yifuza ko ukoresha igihe cyawe?

Mugihe utangiye gukora ibi bintu, uzabona ko intumbero yawe ihita itangira kuva kure yawe n'ibyifuzo byawe hanyuma ukerekeza ku Mana na mugenzi wawe. Nkigisubizo, ibibazo byitumanaho bitangira gutera imbere, uburakari n'inzika birashira kandi mubisanzwe ushaka kumarana umwanya munini. Birumvikana, ntushobora kwitega ko amahinduka nkayo ​​abaho ijoro ryose. Umubano wawe ugomba kandi guhura ningutu zamafaranga, ibibazo byo kurera abana nibindi bibazo bitaguturutseho. Ariko niba wiyemeje umubano wawe n'Imana hanyuma ugafata icyemezo cyo kumenya buri munsi gushyira Imana numufasha wawe imbere, ishyingiranwa ryanyu rizashobora guhangana nikirura cyose. Ntabwo aribyo gusa; nawe uzishima cyane hamwe munzira!

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.